Smågrise

- Omsætning og transport af smågrise er vores kerneområde
- Vi håndterer ca. 1.000.000 smågrise årligt
- Eksport til en stor del af Europa
- Danske smågrises genetik og sundhed værdsættes ude i verden
- Som en niche håndterer Rosgaard A/S smågrise med Piétriengener
- Vi håndterer og disponerer alle områderne  fra afhentning af smågrise hos leverandørerne til levering har fundet sted hos køberne
- Rosgaard A/S har egen eksportstald

Omsætning og transport af smågrise

Omsætning af smågrise er Rosgaard A/S’ kerneområde. Vi formidler aftaler mellem køber og sælger og håndterer transporten imellem dem.

Hos Rosgaard A/S ønsker vi stor gensidig kontakt og relation imellem køber og sælger. På den måde sikres kvaliteten og stabiliteten. Dette fokus har bla. bevirket, at nogle af leverandøraftalerne har eksisteret siden etableringen af virksomheden.

Årligt håndterer Rosgaard A/S ca. 1.000.000 smågrise. Størstedelen af vores smågrise omsættes i faste aftaler mellem køber og sælger. 90 % af smågrisene eksporteres til lande i det meste af Europa. Næsten halvdelen af smågrisene eksporteres direkte fra sælger til køber i udlandet. Dyrene synes af en embedsdyrlæge hos landmanden inden afgang, kun transportegnede og trivelige smågrise medtages.

De dyr der ikke eksporteres direkte, bliver omlæsset og synet af en embedsdyrlæge i egen eksportstald, hvor forholdene til fulde sikrer en betryggende håndtering af grisene. For at undgå smittespredning er hygiejnen en meget vigtig faktor i driften af eksportstalden.


Dansk kvalitet

De danske smågrise er avlet på verdenskendte danske avlsdyr og har en yderst høj sundhed og særdeles god genetik som udenlandske producenter og slagterier værdsætter højt. Læs mere under avlsdyr.

Som en niche håndterer Rosgaard A/S en stor del smågrise, der er avlet på Piétriengener. Det giver en mere muskuløs gris, hvilket forbedrer kødkvaliteten og smagen. Denne genetik eksporteres specielt til tyske aftagere.