Øjebliksbillede af kaos - Hvad sker der på markedet?

Oprettet den: 2015-01-30 10:06:54

De mange negative nyheder i medierne sætter sine spor i omsætningen af grise. Markedet virker modløst og uden tro på lys for enden af tunnelen, efter at 4. kvartal 2014 har budt på massive fald i priserne på både smågrise og slagtesvin.

Puljemarkedet og slagtesvinspriserne har i den grad lidt under den megen omtale af Ruslands boykot af landbrugsvarer fra EU. En nylig optrapning i Ukraine vil kunne forværre den opblødning i dialogen, vi har set på det seneste.

De udarbejdede prognoser for 2015 giver anledning til mange hovedbrud i landbrugssektoren i øjeblikket. Hvor starten af 2014 gav tro på, at svinesektoren vil få flere sammenhængende år med vækst og positiv indtjening, er forventningerne i 2015, at selv ikke de dygtigste bedrifter vil være i stand til at skabe overskud i den primære produktion. Likviditeten er en knap ressource for landbrugssektoren og flere besætninger bliver meldt konkurs i øjeblikket.

Set fra vores position, nyder de besætninger, som leverer en god kvalitet og er i en fast kontrakt godt af, at de ikke i samme grad bliver påvirket af den megen uro i puljen.  De smågriseproducenter, som opsagde deres aftaler med ophør i 4. kvartal 2014, er omvendt presset af den meget lave puljepris.

Traditionen tro har januar vist sig at være den måned i løbet af året, hvor priserne er lavest. Tendensen er ofte, at ens forventninger lader sig påvirke af det øjebliksbillede, man befinder sig i, hvilket kan siges, at have været kaos for de grise, som handles i puljen.

Forventningen er, at udbuddet af smågrise vil falde i den kommende tid, grundet de mange konkurser. Hvilket sammen med håb om en opblødning mellem Rusland og EU, kan føre til en række markante prisstigninger, først på smågrise og efterfølgende på slagtesvin. Forsinkelsen på slagtesvinene skyldes den lagring, der har fundet sted i Europa i de seneste måneder.

Skulle det mod forventning ikke blive tilfældet, vil der komme pres på tillæggene i de fast aftaler i den kommende tid. Hvor 2013 og 2014 har været år, hvor sælger har kunnet forhandle stigende tillæg hjem, kan sælger risikere, at 2015 bliver et år, hvor tillæggene i de faste aftaler tilsvarende bliver reduceret.

Udviklingen i den kommende tid er derfor usikker og kan hurtigt vende, afhængig af, hvad der sker i verden omkring landbrugssektoren.

Af: Lars Rosgaard, Rosgaard A/S

Øjebliksbillede af kaos - Hvad sker der på markedet?